نوشته‌ها

به سمت جهت گیری آموزش عالی در روند پست Rio +20: بازی در حال تغییر است؟

زبان:

انگلیسی

نویسندگان:

ا. بیناقی ، فتح الله مظطرزاده ، رضا مکنون ، T. Waas   ، م.مظفری ، J. Hugé, W ، Leal Filho

مکان:

آینده (۶۳) ، صفحات ۴۹-۶۷

زمان:

نوامبر ۲۰۱۴

چکیده:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001632871400127X

واژه نامه ی اجلاس ریو +۲۰

از آنجا که امکان برداشت های متفاوتی از واژگان به کار رفته در متون بین المللی از جمله ریو+۲۰ می رود، واژه نامه ریو+۲۰ منتشر یافته است. در این واژه نامه اصلاحاتی را که در پیش نویس قرارداد ها استفاده می شود، به طور مختصر توضیح داده شده است. همچنین واژه نامه دیگری به صورت تصویری تعداد از واژه های متدوال در زمینه را به تصویر کشیده است.

فایل ضمیمه: Rio+20 Dictionary_0