اعضای حاضر

دکتر بابک خورسندی

رئیس دفتر توسعه پایدار

دکتر نازنین زارع

مدیر پروژه‌ها و مسئول بخش مشاوره

دکتر رضا مکنون

مؤسس دفتر و عضو شورای راهبردی

مهندس امیرحسین عبدالرضایی

مدیر داخلی

دکتر مرتضی نیکروان

مؤسس دفتر و معاون اسبق

مهندس ندا پناهی

مسئول کمیته پسماند و کمیته منابع انسانی

فارغ‌التحصیلان