اعضای حاضر

دکتر سید علیرضا حسین زاده حجازی

رئیس دفتر توسعه پایدار

مهندس امیرحسین عبدالرضایی

مسئول وبسایت و مدیر داخلی اسبق (۱۳۹۹-۱۳۹۷)

دکتر نازنین زارع

استاد پژوهشگر همکار

مهندس ندا پناهی

مسئول کمیته پسماند و کمیته منابع انسانی

مهندس محمد امین جعفری

مدیر داخلی

مدیران اسبق

دکتر رضا مکنون

مؤسس دفتر و عضو شورای راهبردی

دکتر مرتضی نیکروان

مؤسس دفتر و معاون اسبق (۱۳۹۹-۱۳۹۰)

دکتر بابک خورسندی

رئیس اسبق دفتر (۱۴۰۰-۱۳۹۷)

فارغ‌التحصیلان

ایمان درّی

محمدمهدی آزادگان

علی بینقی

آرمینه عزیزی

عطیه عسگری

سید ابراهیم نزل آبادی

عرفان حاجی بنده

فرزاد خلاقی

هدی عالم رجبی

مهسا شاهی

مریم حسنی زنوزی

مینا یکه لر

محمد رکاب اسلامی

محسن کمالی زارچ

نرگس اسفندیار

نیلوفر رادنژاد

رکسانا رحمتی

سحر شیرانی

سپیده مشرفیان دهکردی

شهاب کریمی فرد

وحید زرین اقبال

زهرا رئیسی

سمیه پناهی

مجتبی ابطحی

محمد موسوی نعیمایی

آرمان تاتار

پیام عباس زاده

مریم دیلمی

اعظم رشیدی

طهورا غرضی