ثبت اطلاعات پایان نامه

لطفاً اطلاعات پایان نامه من را بررسی و ثبت بفرمایید
  • نام خانوادگی استاد اول، نام استاد دوم- نام خانوادگی، نام استاد دوم
  • نام خانوادگی استاد اول، نام استاد دوم- نام خانوادگی، نام استاد دوم
  • حداکثر 2 کلمه کلیدی در مورد پایان نامه خود وارد کنید
  • مطابق سامانه کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر: مثلاً B1 2345 یا M1 23456 یا P4 123
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.