اکران مستند کارون

فیلم مستند کارون تلاشی است برای به تصویر کشیدن آنچه که کا…