طرحی از دفتر توسعه پایدار

گروه مشاورین دفتر توسعه پایدار با همکاری جمعی از دانش‌آموختگان و متخصصین دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی در زمینه‌های توسعه پایدار و مهندسی محیط زیست تشکیل شده است. هدف از تشکیل این گروه ارائه خدمات مشاوره و کمک به علاقمندان و فعالان محیط زیست و توسعه پایدار برای انجام کارا و مؤثر پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط، با استفاده از نظر متخصصان، می‌باشد. این گروه آمادگی ارائه مشاوره در موضوعات مرتبط با مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار به دانشجویان، مدیران، صنعتگران و سایر گروه‌های علاقمند را دارد.

مشاورین دفتر توسعه پایدار آماده ارائه مشاوره به متقاضیان در زمینه موضوعات زیر می‌باشند: