جایگزینی بسته های زیست تخریب پذیر به جای بسته های پلاستیکی در اتاق غذاخوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آیا تاکنون فکر کرده اید که نقش شما در حفاظت از محیط زیست چگونه است؟ به این فکر کنید که چه مقدار بسته بندی مواد غذایی را هر روز بیرون می اندازید ؟!

پلاستیک ها تقریباً در هر جنبه ای از زندگی ما نقش مهمی دارند. بیشترین مقدار پلاستیک در ظروف و بسته بندی ها یافت می شود که ما فقط یکبار از آنها استفاده می کنیم ، در این میان ثابت شده است که بسته بندی فوم پلی استایرن از راه های متفاوتی به محیط زست اسیب می رساند .

محصولات پلاستیکی مدت ها پس از استفاده در محیط زیست پایدار بوده و چنین خطری ایجاد می کنند. استفاده گسترده از پلاستیک در خانواده ها ، احتقان را به مشکل بزرگتری برای دفن زباله ها در همه جا تبدیل می کند. یکی از اصول مدیریت پسماند کاهش تولید زباله در منبع است. مدیریت پسماند تا حدودی به منحرف کردن زباله های پس از مصرف از محل دفن زباله ها اشاره دارد ، اما همچنین به رویه هایی اشاره دارد که در وهله اول از استفاده برخی از مواد جلوگیری یا به حداقل می رسد. چندین جایگزین زیست تخریب پذیر برای کاهش و در نهایت جایگزینی زباله های پلاستیکی ایجاد شده است. بسته بندی زیست تخریب پذیر به دلیل افزایش آگاهی مصرف کننده و اهمیت استفاده از مواد بسته بندی سازگار با محیط زیست ، قابل تجزیه به جای مصالح غیر تخریب پذیر معمولی ، نقش مهمی در صنعت بسته بندی دارد.

دفتر توسعه پایدار با همکاری مسئولان دانشگاه امیرکبیر برای حل این مشکل تصمیم گرفت تا بسته های پلی استایرن را از جریان زباله های ایجاد شده در اتاق غذاخوری دانشگاه امیرکبیر خارج کنیم. بدین منظور کمیته مدیریت پسماند پایدار می خواهد برنامه جایگزین ظروف را به مدت یک ماه در اتاق ناهار خوری اجرا کند که در صورت پذیرش توسط دانشجویان ایجاد شود.