نصب علائم ایمنی در مهندسی عمران و محیط زیست توسط گروه HSE

گروه دفتر مرکزی HSE علائم ایمنی را برای دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان پایلوت در ۱۳ آوریل ۲۰۱۴ نصب می کنند. این علائم با پشتیبانی شرکت DallaneSabz از شیراز تهیه شده است. آقای باعزی علائم ما را ارائه می دهد. خانم شیرانی نیز از آنها عکس می گیرد. پرونده ضمیمه به تفصیل (به فارسی) گزارش شده است.

نزل آبادی

هماهنگ کننده گروه HSE