مراحل اجرای سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای در خوابگاه های دانشجويی

دانشگاه و دانشجو از سرمايه هاي اصلي و محورهاي توسعه علمي، فرهنگي و اجتماعي كشور محسوب مي شوند و خوابگاه دانشجويي به عنوان خانه دوم دانشجو اهميت ويژه اي در ارتقاء نشاط معنوي ، حفظ آرامش روحي و جسمي ، توسعه فكر و انديشه ، اعتلاي شخصيت و افزايش كيفيت تحصيلي دانشجويان دارد .

براي اولين بار در ايران طراحي و استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت تحت استاندارد OHSAS18001: 2007در خوابگاههاي دانشگاه صنعتي امير كبير به منظور پيشگيري از بروز حوادث و حفاظت از جان و مال دانشجويان، تسهيل و بهبود زندگي در مجتمع هاي خوابگاهي، تدوين و اجراي مقررات و ضوابط راهگشا و شفاف با هدف رعايت حقوق فردي و جمعي ، تقويت روحيه مسئوليت پذيري و خودباوري با بهره گيري از نظرات دانشجويان ، تامين بهداشت، سلامت و ايمني، انجام شد.

استاندارد ۲۰۰۷OHSAS 18001: در پاسخ به نیاز فوری سازمانها به یک استاندارد سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی که بوسیله آن بتوانند سیستم مدیریت خود را مورد ارزیابی و تاکید قرار دهند، تدوین شده است این استاندارد به دو بخش تقسیم شده که بخش اول شامل مشخصاتی است که بر اساس آنها گواهی کسب می شود و بخش دوم که راهنمایی جهت پیاده سازی یک سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی می باشد.

مواردی که با اجراي طرح استاندارد سازي خوابگاهها و استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت مورد توجه قرار گرفت عبارتند از :

 1. بالا بردن ضريب ایمنی خوابگاهها
 2. پیشگیری از بروز حوادث
 3. شناسايي و ارزيابي خطرات و ريسكهاي ايمني و بهداشتي و ارائه راهكار
 4. کنترل عوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي و بيولو‍ژيكي
 5. اندازه گيري عوامل ارگونوميكي و کاهش عوامل تنش ساز
 6. اندازه گيري و كنترل سر و صدا
 7. اندازه گيري و كنترل روشنایی
 8.  اندازه گيري سرما ، گرما و رطوبت
 9.  تدوين و پياده سازي طرح هاي واكنش در شرايط اضطراري (آتش سوزي، زلزله و…) جهت آماده سازي دانشجويان در مقابل حوادث ، بلاياي طبيعي و …
 10. تدوين و اجراي مميزي هاي دوره اي ايمني و بهداشت در خوابگاهها
 11. ارزيابي دوره اي ميزان انطباق ايمني وبهداشت در خوابگاهها با استانداردهاي جهاني
 12. برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه ايمني و بهداشت و بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهي دانشجويان
 13. ارتقاء اعتبار و منزلت دانشگاه در انظار عمومي و بين‌المللي
 14. فراهم شدن زمينه رقابت سالم و مؤثر بين دانشگاهها و ارتقاء سطح ايمني و بهداشت در خوابگاهها

مزایای اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

 1. نگرشی طرح ریزی شده و مستند در رابطه با سلامت و ایمنی ایجاد می شود.
 2. ساختار روشن و واضح مدیریت ایمنی که مشخص کننده محدوده مسئولیتها می باشد ، ایجاد می گردد
 3. آگاهی و دانش درباره سلامت و ایمنی افزایش می یابد .
 4. محیط زندگي ایمن تر و سالم تری براي دانشجويان ایجاد می شود .
 5. ریسک حوادث و بیماریها کاهش می یابد .
 6. زمانهای تلف شده در اثر بیماری و صدمات وارده به دانشجويان کاهش می یابد
 7. هزینه های صرف شده برای پرداخت خسارت و پرداخت جریمه های احتمالی کاهش می یابد .

مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت بر مبنای استاندارد OHSAS 18001:2007 در دانشگاه صنعتی امیر کبیر

بررسي وضعيت بهداشتي – ايمني: يكي از بهترين روشهاي ممكن جهت ارزيابي وضعيت موجود در يك سازمان، تطابق آن با يكي از الگوهاي استاندارد جهاني مي باشد. در اين راستا در بررسي وضعيت بهداشتي – ايمني خوابگاهها از چك ليست هاي منطبق بر الزامات OHSAS 18001:2007 که بتواند مقاصد مربوطه را تحت پوشش قرار دهداستفاده شده است.

طراحی سیستم : در هنگام طراحی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت، مستند سازی های مرتبط انجام شده است. این مستندات در غالب روشهای اجرایی، دستورالعملهای کاری، نظامنامه، خط مشی ایمنی و بهداشت می باشد.

استقرار سیستم : پس از مرحله مستند سازی، اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت در خوابگاهها، مطابق طراحی انجام شده، صورت پذیرفت. در این مرحله سوابق پیاده سازی سیستم تهیه و اندازه گیری آلاینده های زیان آور محیط خوابگاهها انجام شد. ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت جهت خود ارزیابی در این مرحله انجام شد و پس از رفع عدم انطباقهای ممیزی داخلی، مقدمات اخذ گواهینامه فراهم گردید.

اخذ گواهینامه: در این مرحله از شرکتهای گواهی دهنده معتبر بین المللی، جهت صدور گواهینامه دعوت بعمل آمد و پس از انجام مرحله ممیزی نهایی توسط شرکت گواهی دهنده، مرحله صدور گواهینامه انجام شد و خوابگاههای دانشگاه صنعتی امیر کبیر در اسفند ماه ۱۳۸۷ موفق به دریافت گواهی بین المللی OHSAS 18001:2007 گردید.