راه اندازی و نصب اولین سلول خورشیدی در دانشگاه

به تازگی با همکاري جناب دکتر فدائی از دانشکده مهندسي صنايع و اداره کل امور اداري سلول خورشیدی در کنار مسجد دانشگاه نصب و راه اندازی شده است. سلول خورشيدي نصب شده در دانشگاه داراي ۵ پنل ۹۰ واتي مي باشد که مجموعا ۴۵۰ وات ساعت انرژي در هر ساعت ذخيره مي کند .

هدف از نصب این سلول های خوشیدی تامین برق پروژکتور تامین روشنایی اطراف محل نصب این دستگاه می باشد. پروژکتورهاي قبلي دانشگاه هريک داراي ۴ لامپ۴۰۰ واتي بوده که با تعويض اين لامپ ها با لامپ هاي ۵۰ واتي مصرف انرژي تا ۸/۱ برابر کاهش يافته که اين مقدار نيز توسط نور خورشيد تامين مي شود. اين ۴ لامپ به ازاي ۱۰ ساعت روشنايي ۲۰۰۰ وات ساعت انرژي مصرف مي کنند و مابقي انرژي توليد شده در باتري ذخيره خواهد شد و در روزهاي ابري که شدت تابش نور خورشيد کم است از انرژي الکتريکي ذخيره شده در باتري استفاده مي شود. نکته ي قابل توجه اين است که توان توليدي دستگاه به دماي محيط بستگي ندارد و فقط به ميزان تابش خورشيد وابسته است.

عمر مفيد این دستگاه ۲۳ سال و هزينه نصب آن حدود ۳ ميليون تومان شده است . این مبلغ معادل با هزينه برق مصرفي پروژکتور هاي قبلي به طور متوسط در طول ۵ سال می باشد. به عبارتی اگر براي هر هشت پروژکتور موجود در دانشگاه، سلول خورشیدی نصب شود، در مدت ۱۸ سال برای هر کدام ۱۰ ميليون تومان صرفه ي اقتصادي به همراه خواهد داشت. استفاده از سلول های خورشیدی علاوه بر تامین برق از منبع انرژي پاک، مزاياي اقتصادي نیز براي دانشگاه خواهد داشت.