ثبت اطلاعات پایان نامه

لطفاً اطلاعات پایان نامه من را بررسی و ثبت بفرمایید
  • نام خانوادگی استاد اول، نام استاد دوم- نام خانوادگی، نام استاد دوم
  • نام خانوادگی استاد اول، نام استاد دوم- نام خانوادگی، نام استاد دوم
  • حداکثر ۲ کلمه کلیدی در مورد پایان نامه خود وارد کنید
  • مطابق سامانه کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر: مثلاً B1 2345 یا M1 23456 یا P4 123
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .