نوشته‌ها

The 2030 Agenda & Sustainable Development Goals (SDGs)

You could find the PowerPoint of meeting in attachment

The language of the meeting is English
Please fill the following form to registration and participation

The 2030 Agenda & Sustainable Development Goals (SDGs)
The form The 2030 Agenda & Sustainable Development Goals (SDGs) is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.

attachment: 

  • Achieving the SDGs in Iran June 5 2016.pdf

دستور کار ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار (SDG)

شما می توانید پاورر پوینت  جلسه را در پیوست مشاهده کنید:

– زبان جلسه انگلیسی است.

– لطفا برای ثبت نام و مشارکت فرم زیر را پر کنید.

 

برنامه ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار (SDG)
فرم برنامه دستورالعمل ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار (SDG). دیگر پاسخهای قابل قبول را نمی پذیرد.
اگر فکر می کنید این اشتباه است با صاحب فرم تماس بگیرید.

 

ضمیمه:

 Achieving the SDGs in Iran June 5 2016.pdf