نوشته‌ها

کمیته اقتصاد پایدار

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (AUT) پیشگام مطالعات توسعه پایدار در بین دانشگاه های ایران است.

در طول تاریخ ، اقتصاد به طور مداوم به عنوان یکی از سه پایه اساسی توسعه پایدار و یکی از اصول اساسی جوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است.

به نظر می رسد در نتیجه نقش اساسی اقتصاد کلان در مطالعات توسعه پایدار و نبود یک بخش اختصاصی اقتصاد در AUT ، ایجاد یک گروه مطالعات اقتصادی در دفتر توسعه پایدار امری ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل است که برخی از دانشجویان علاقه مند به علم اقتصاد برای تشکیل یک گروه مطالعاتی سازمان یافته گرد هم آمده اند و از اساتید شناخته شده در این زمینه بهره می گیرند تا این موضوعی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد موضع مورد نظر خود را بدست آورند.

گروه اقتصادی AUT در دفتر توسعه پایدار (SUST-ECON )سعی دارد علاوه بر مطالعات توسعه پایدار و همچنین انجام فعالیتهای مختلف با هدف بالا بردن درک اقتصادی دانش آموزان ، به موضوعات اساسی اقتصادی در سطح کلان توجه کند.

می توانید اطلاعات بیشتری در مورد این گروه از طریق لینک زیر پیدا کنید:

  اعضا

  پروژه

خبرنامه

اخبار

ورکشاپ

Sustainable Economy Committee

Amirkabir University of Technology (AUT) is the pioneer of sustainable development studies among the Iranian universities.
In the course of history, economy has been consistently noticed as one of the three essential bases of sustainable development and one of the fundamental principles of human societies.

As a result of the macro-economics’ crucial role in sustainable development studies, and lack of a dedicated Economics Department at AUT, establishing an economical study group in the Sustainable Development Office seems to be necessary. This is why some of the students interested in economics gathered together to form an organized study group, taking advantage of the well-known professors in this field to bring this less-regarded subject a position it deserves.

AUT Economics Group at the Sustainable Development Office (SUST-ECON) tries to focus on the fundamental economical issues in the macro level in addition to sustainable development studies, as well as conducting various activities aimed at raising the economical understanding of the students.

You can find more information about this group on following link:

  members

  projects

newsletter

news

workshop