نوشته‌ها

کارگاه آموزشی مهارت مذاکره و حل مسئله

تاریخ برگزاری دوره: ۱۱ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۸ به مدت دو هفته (دو جلسه)

روز و مدت کلاس‌ها: شنبه‌ها از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰

مدرس: سرکار خانم راضیه جعفری فاضل، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و عضو رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

هزینه: ۱۰۵,۰۰۰ تومان (آزاد)- ۱۰% تخفیف ویژه اعضای دارای کارت معتبر دفتر توسعه پایدار

سرفصل‌های مربوط به مهارت حل مسئله:

الف) ضرورت یادگیری مهارت حل‌مسئله

ب) گام‌های اساسی برای حل مسئله

ج) فنون و تکنیک‌ها

سرفصل‌های مربوط به مهارت مذاکره:

الف) آشنایی با ۸ اصل مذاکره

ب) آمادگی برای مذاکره

ج) برقراری گفتگو

د) پیشنهاد/ پیشنهاد متقابل

و) عدم توافق/ توافق