نوشته‌ها

گزارش ما از پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب

نویسنده: شهاب کریمی فرد
مکان: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فنی شهید عباسپور
تاریخ: ۳۰-۳۱ بهمن ۱۳۹۲

چکیده:

شما میتوانید گزارش ما از پنجمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب با تأکید بر دریاچه ارومیه را از اینجا دریافت کنید.

با تشکر ویژه از علی حاجی مرادی، ندا اسکندری، عطیه نجفی، آتوسا پورشیخعلی، مهرداد احمدی، غزل شبستانی پور و نازنین عظیمی.

ضمیمه: FINAL REPORT

کمیته دریاچه ارومیه تشکیل شد

می توانید فعالیت های گروه ما را اینجا دنبال کنید:

۱) دریاچه بزرگ آن کوچک شده ، ایران با بحران آبرسانی روبرو است

۲) ارائه دریاچه ارومیه

۳) گزارش ما از همایش صرفه جویی دریاچه ارومیه در دانشگاه تهران

۴) گزارش ما از پنجمین کنفرانس ملی مدیریت آب

۵) گزارش ما از نوزدهمین همایش ملی جامعه دوستداران محیط زیست ایران

۶) تجارت مجازی آب در حوضه دریاچه ارومیه

۷) نگرش یکپارچه (SES) نسبت به نجات دریاچه ارومیه

اعضای گروه دریاچه ارومیه

 شهاب کریمی فرد

 

علی حاجی مرادی

 

مهرداد احمدی

 

سپیده تهرانی

 

علیرضا باعزی

 

غزال شبستانی پور

 

آتیه نجفی، نازنین عظیمی، ندا اسکندری، ابالیت بهبو، مریم محمود ابادی، مسعود نادرزاده، فرشید شوشتریان، میلاد ادریسی، فرهاد رحیمی، باقر محمدی، آتوسا پور شیخالی، سپیده اولاد زاد، امیر ریحانی، علیرضا انجام، محمد صادق میرزایی، سید تقی سید صفویان