نوشته‌ها

خبرنامه دفتر پایداری AUT: شماره ۳ ، زمستان ۲۰۱۳

این شماره از خبرنامه دفتر پایداری AUT شامل موارد زیر است:

– نتایج RIO + 20

– کتابهای مربوط به قانون محیط زیست

– برگه اطلاعات ایمنی فناوری (TSDS)

– ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) بلایای طبیعی

– …

خبرنامه دفتر پایداری AUT: شماره ۱ ، بهار ۲۰۱۲

این شماره از خبرنامه دفتر پایداری AUT شامل موارد زیر است:

– سرپرستی در انرژی و طراحی محیط زیست (LEED)، یک سیستم رتبه بندی برای ساختمان سبز

– راکتور ناپیوسته متوالی ((SBR، مخازن فرآوری صنعتی برای تصفیه فاضلاب

– …

http://www.aut.ac.ir/email/Gahname-Revised.pdf

خبرنامه دفتر پایداری AUT: شماره ۲ ، تابستان ۲۰۱۲

این شماره از خبرنامه دفتر پایداری AUT شامل موارد زیر است:

– نصب سلول خورشیدی در در محوطه دانشگاه امیرکبیر

– موضوع مهم این شماره: مصاحبه با دکتر رهایی ، معاون AUT))

– BREEAM  : مهم ترین روش ارزیابی زیست محیطی و سیستم رتبه بندی ساختمان ها

– HSE-MS

– …

http://aut.ac.ir/email/Sha/AUTSustainabilityOffice.pdf