نوشته‌ها

کشمکش مسلحانه در مقابل توسعه پایدار جهانی به عنوان کارکردهای تحولات اجتماعی

زبان:

انگلیسی

 

نویسندگان:

Marta Botta ، علی اصغر عباسی

 

مکان:

مجله مطالعات آینده

 

زمان :

جون 2015

 

چکیده:

این مقاله به تجزیه و تحلیل آینده از درگیری های مسلحانه و تأثیرات مضر آن بر سه ستون توسعه پایدار – اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی می پردازد. این برنامه به دنبال كلان تاریخ است تا جنگ را در كنار محورهای اجتماعی و سیاسی و روانشناختی خود درگیر سازد و گزینه های جایگزین برای حل و فصل مناقشات را بررسی می كند. ديدگاه كلان تاريخي به دليل اقدام مختل كننده آن در شرايط راكد اجتماعي ، ديدگاه بدي از جنگ مسلحانه ، به عنوان يك ابزار تحول اجتماعي ، ارائه مي دهد. جنگ ، به عنوان ویژگی جامعه سلطه گر ، مانعی برای توسعه پایدار است.

 

ضمیمه:

  • JFS19-4-Article4.pdf