نوشته‌ها

رسیدن به انتشار الودگی صفر – مطالعه موردی

آیا هواپیماهای جت آینده با سوخت سنتز شده از آب و دی اکسید کربن نیرو می گیرند؟ طبق گفته های دیوید هون ، مشاور تغییرات آب و هوا برای شل ، که در جدیدترین پست وبلاگ خود ، در مورد راه حل های قرن بعدی حمل و نقل هوایی بحث می کند.