نوشته‌ها

به سمت جهت گیری آموزش عالی در روند پست Rio + 20: بازی در حال تغییر است؟

زبان:

انگلیسی

نوسیندگان:

ا. بیناقی ، فتح الله مظطرزاده ، رضا مکنون ، T. Waas   ، م.مظفری ، J. Hugé, W ، Leal Filho

مکان:

آینده (63) ، صفحات 49-67

زمان:

نوامبر 2014

چکیده:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001632871400127X