نوشته‌ها

چین برای اولین بار میزان انتشار CO2 را محدود می کند

یک مشاور ارشد دولت در روز سه شنبه ، یک روز پس از اعلام واشنگتن اهداف جدید برای بخش برق خود ، اعلام کرد که چین احتمالاً در مذاکرات سخت جوی در ایالات متحده آمریکا موفقیتهای مهمی را نشان می دهد.

پیشرفت در مذاکرات جهانی در مورد وضعیت آب و هوا غالباً توسط شکاف عمیق بین ملل ثروتمند و فقیر به رهبری ایالات متحده و چین برگزار می شود ، به این ترتیب که چه کسی برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای قدم بردارد.

اما اظهارات مشاور He Jiankun ، همراه با اطلاعیه ایالات متحده ، باعث خوش بینی بین ناظران شد که امیدوار بودند که بن بست دهه ها را شکسته باشند. این اقدامات پیش روی یک نشست جهانی در مورد تغییرات آب و هوایی است که از روز چهارشنبه در آلمان آغاز می شود.

مشاور او در کنفرانسی در پکن پیشنهاد کرده بود که چین تا سال ۲۰۱۶ انتشار را کنترل کند. اما وی بعداً به رویترز گفت که این ایده ، دیدگاه شخصی وی است.

وی گفت: “آنچه امروز گفتم دیدگاه شخصی من بود. نظرات بیان شده در این کارگاه فقط برای مطالعات دانشگاهی بود.” “آنچه گفتم نماینده دولت چین یا هیچ سازمانی نیست.”

پیش از این ، او به این کنفرانس گفته بود: “دولت از دو طریق برای کنترل انتشار CO2 در برنامه پنج ساله بعدی ، با شدت و یک حد مطلق استفاده خواهد کرد.”

چین بزرگترین منتشر کننده در  جهان است. انتشار گازهای کربن در اقتصاد وابسته به ذغال سنگ احتمالاً تا سال ۲۰۳۰ به رشد خود ادامه می دهد ، اما تعیین یک حد  به جای اینکه آنها را به سطح رشد اقتصادی بچسباند ، به معنای تنظیم دقیق تر آنها خواهد بود و مارپیچ خارج از کنترل نیست.

مایکل گروب ، استاد سیاست بین المللی انرژی و آب و هوا در دانشگاه کالج لندن گفت: “اعلامیه چینی به طور بالقوه مهمترین نقطه عطف در صحنه جهانی در مورد تغییرات آب و هوایی به مدت یک دهه است.”

هنوز مشخص نیست که درپوش در چه سطحی قرار دارد و بعید است تعداد نهایی منتشر شود تا اینکه چین جزئیات بیشتری از برنامه پنج ساله ، احتمالاً حدود سال آینده ، را بررسی کرده است.

ایالات متحده ، دومین انتشار دهنده بزرگ جهان ، روز دوشنبه برای نخستین بار اعلام کرد که برای انتشار دوباره کربن از بخش انرژی خود ، می تواند انتشار گازهای کربن را تقویت کند ، اقدامی که دولت اوباما امیدوار است بتواند جاه طلبی را در مذاكرات بین المللی آرام كند.

منبع: http://www.nbcnews.com/science/environment/china-considering-cap-co2-emi…