کاهش گاز گلخانه ای

مدل های تجارت کم کربن در ایران (با توجه به کنفرانس پاریس (COP21)، برداشته شدن تحریم ها و سقوط قیمت نفت)

فارسی

Image: 

     Low Carbon Business models in Iran (In the context of COP21 Paris falling oil revenues and lifted sanctions)

       Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Fajr Hall, Wednesday 9th March 2016, 14:00 - 17:00 PM

 

خبرنامه

اشتراک در خوراک Newsletter
 

تماس با ما

آدرس: تهران- خیابان حافظ-روبروی خیابان سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دفتر توسعه پایدار. صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

تلفن:  ۶۴۵۴۵۰۰۹ ۲۱ (۹۸+)

فکس:  89772549 ۲۱ (۹۸+)

 ایمیل: sustainability@aut.ac.ir