چهارشنبه ۰۱ خرداد ۹۸ - ۰۵:۲۱

نشریه

          

         شماره اول- بهار ۱۳۹۱                      شماره دوم- تابستان ۱۳۹۱                  شماره سوم- بهار ۱۳۹۲                     شماره چهارم- زمستان ۱۳۹۲ 

 

               

شماره پنجم- تابستان ۱۳۹۳               شماره ششم- زمستان ۱۳۹۶               شماره هفتم- تابستان ۱۳۹۷              شماره هشتم- پاییز ۱۳۹۷  

 

  آدرس: تهران- خیابان حافظ-روبروی خیابان سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده نساجی - طبقه نهم- دفتر توسعه پایدار. صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

 تلفن:  ۶۴۵۴۵۰۰۹ ۲۱ (۹۸+)

 فکس: ۸۹۷۸۹۲۷۲ ۲۱ (۹۸+)

 sustainability@aut.ac.ir و sustainability.news@aut.ac.ir

برای اطلاع از آخرین رویداد ها و اتفاقات در خبرنامه عضو شوید!