پنجشنبه ۰۶ آذر ۹۹ - ۰۷:۰۰

مطالعه نظام شاخص های پایداری در ایران

مطالعه نظام شاخص های پایداری در ایران

  • تحلیل و بررسی شاخص­های توسعه پایدار
  • مطالعه نقشه راه و کنشگران اهداف توسعه پایدار(SDGs) و گزارشات مربوط به آن(OWG، HLPF، SDSN، UNSTT، UNSCو...)
  • تدوین مجموعه شاخص­های ملی توسعه پایدار برای ایران
  • جریان سازی اهداف توسعه پایدار(SDGs) با مشارکت ارگان­های مختلف در کشور
  • تعیین متولیان مرتبط با اهداف توسعه پایدار(SDGs)
  • تدوین نظرسنجی­ها و مشورت­های تخصصی در رابطه با اهداف توسعه پایدار(SDGs) و شاخص های اهداف توسعه پایدار
  • تحلیل نظر سنجی­های صورت گرفته و ارائه راهکار و پیشنهادات

  آدرس: تهران- خیابان حافظ-روبروی خیابان سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده نساجی - طبقه نهم- دفتر توسعه پایدار. صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

 تلفن:  ۶۴۵۴۵۰۰۹ ۲۱ (۹۸+)

 فکس: ۸۹۷۸۹۲۷۲ ۲۱ (۹۸+)

 sustainability@aut.ac.ir و sustainability.news@aut.ac.ir

برای اطلاع از آخرین رویداد ها و اتفاقات در خبرنامه عضو شوید!