پنجشنبه ۱۰ مهر ۹۹ - ۲۲:۱۲

صورتجلسات کمیته اجرایی

از مهرماه سال ۱۳۹۷ به منظور ارائه و پیگیری هرچه بهتر طرح‌های اجرایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه مدیریت سبز، کمیته اجرایی مدیریت سبز با نظارت شورای راهبری و ریاست دکتر وحید شاه حسینی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت خود را آغاز نموده است. دفتر توسعه پایدار نیز با دو عضو فعال در این کمیته پیگیر طرح‌های پژوهشی، آموزشی و اجرایی در زمینه‌های مختلف بحث مدیریت سبز است. لیست زیر، صورتجلسات این کمیته در هفته‌های متمادی است. لازم به ذکر است که جلسات این کمیته هفته‌ای یکبار برقرار است.

تاریخ فایل صورتجلسه
۹۷/۰۷/۲۴ جلسه اول
۹۷/۰۸/۰۱ جلسه دوم
۹۷/۰۸/۲۲ جلسه سوم
۹۷/۰۸/۲۹ جلسه چهارم
۹۷/۰۹/۰۶ جلسه پنجم
۹۷/۰۹/۱۳ جلسه ششم
۹۷/۰۹/۱۷ جلسه هفتم
۹۷/۰۹/۲۰ جلسه هشتم
۹۷/۰۹/۲۷ جلسه نهم
۹۷/۱۰/۱۱ جلسه دهم
۹۷/۱۰/۱۸ جلسه یازدهم
۹۷/۱۰/۲۵ جلسه دوازدهم
۹۷/۱۱/۰۲ جلسه سیزدهم
۹۷/۱۱/۰۹ جلسه چهاردهم
۹۷/۱۱/۲۳ جلسه پانزدهم
۹۷/۱۱/۳۰ جلسه شانزدهم

 

 

 

  آدرس: تهران- خیابان حافظ-روبروی خیابان سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده نساجی - طبقه نهم- دفتر توسعه پایدار. صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

 تلفن:  ۶۴۵۴۵۰۰۹ ۲۱ (۹۸+)

 فکس: ۸۹۷۸۹۲۷۲ ۲۱ (۹۸+)

 sustainability@aut.ac.ir و sustainability.news@aut.ac.ir

برای اطلاع از آخرین رویداد ها و اتفاقات در خبرنامه عضو شوید!