پنجشنبه ۱۰ مهر ۹۹ - ۲۲:۳۵

sustainable Development

End of International program on Education for Sustainable Development ‪(ESD)‬

"Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.‎" - Dale Carnegie

The 9th issue of the newsletter of office of sustainability has been published

The 9th issue of the newsletter of Office of Sustainability has been published by the efforts of volunteer and eco-friendly students and alumni.‎ In this issue you will read about:

دوره آموزش برای توسعه پایدار، آغازی برای ایجاد دانشگاه سبز (ESD)

"دوره آموزش برای توسعه پایدار، آغازی برای ایجاد دانشگاه سبز (ESD)"

 

۱۰ GIS applications related to environmental science (2)‎

۱۰ GIS applications related to environmental science (2)‎

In the last part, 5 applications of GIS in environmental scinences was introduced.‎ In the following, the other 5 applications will be introduced:

GIS, a Tool for Moving toward the Sustainability

GIS, a Tool for Moving toward the Sustainability

The 8th issue of the newsletter of office of sustainability has been published

The 8th issue of the newsletter of Office of Sustainability has been published by the efforts of volunteer and eco-friendly students and alumni.‎ In this issue you will read about:

GIS ابزاری برای حرکت به سوی پایداری

GIS ابزاری برای حرکت به سوی پایداری

The 7th issue of the newsletter of Office of Sustainability has been published by the efforts of volunteer and eco-friendly students...

The 7th issue of the newsletter of office of sustainability has been published

                                                                                   

The 7th issue of the newsletter of Office of Sustainability has been published by the efforts of volunteer and eco-friendly students.‎ In this issue you will read about:

صفحه‌ها

  آدرس: تهران- خیابان حافظ-روبروی خیابان سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده نساجی - طبقه نهم- دفتر توسعه پایدار. صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

 تلفن:  ۶۴۵۴۵۰۰۹ ۲۱ (۹۸+)

 فکس: ۸۹۷۸۹۲۷۲ ۲۱ (۹۸+)

 sustainability@aut.ac.ir و sustainability.news@aut.ac.ir

برای اطلاع از آخرین رویداد ها و اتفاقات در خبرنامه عضو شوید!