پنجشنبه ۱۰ مهر ۹۹ - ۲۳:۰۵

SDGs

مطالعه نظام شاخص های پایداری در ایران

  • تحلیل و بررسی شاخص­های توسعه پایدار

The 2030 Agenda & Sustainable Development Goals ‪(SDGs)‬

  • Amirkabir University of Technology will host a seminar on June 6 where Jeffery David Sachs, professor of sustainable development at Columbia’s School of International and Public Affairs and special adviser to United Nations Secretary-General Ban Ki-Moon, will discuss “2030 Agenda and Sustainable Development Goals.‎”
  • The language of the meeting is English.‎ 
  • Please fill the following form to registration and participation

 You could find the powerpoint of meeting in attachment.‎

The Sustainable Development Goals ‪(SDGs)‬

You could find the link and news in this page, it will be updated by time.‎

 

-  you can find 2017 SDG Index and Dashboards report and the full data set at  www.sdgindex.org 

  آدرس: تهران- خیابان حافظ-روبروی خیابان سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده نساجی - طبقه نهم- دفتر توسعه پایدار. صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

 تلفن:  ۶۴۵۴۵۰۰۹ ۲۱ (۹۸+)

 فکس: ۸۹۷۸۹۲۷۲ ۲۱ (۹۸+)

 sustainability@aut.ac.ir و sustainability.news@aut.ac.ir

برای اطلاع از آخرین رویداد ها و اتفاقات در خبرنامه عضو شوید!