جمعه ۱۷ مرداد ۹۹ - ۲۲:۱۴

newsletter

The 9th issue of the newsletter of office of sustainability has been published

The 9th issue of the newsletter of Office of Sustainability has been published by the efforts of volunteer and eco-friendly students and alumni.‎ In this issue you will read about:

The 8th issue of the newsletter of office of sustainability has been published

The 8th issue of the newsletter of Office of Sustainability has been published by the efforts of volunteer and eco-friendly students and alumni.‎ In this issue you will read about:

The 7th issue of the newsletter of Office of Sustainability has been published by the efforts of volunteer and eco-friendly students...

The 7th issue of the newsletter of office of sustainability has been published

                                                                                   

The 7th issue of the newsletter of Office of Sustainability has been published by the efforts of volunteer and eco-friendly students.‎ In this issue you will read about:

  آدرس: تهران- خیابان حافظ-روبروی خیابان سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده نساجی - طبقه نهم- دفتر توسعه پایدار. صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

 تلفن:  ۶۴۵۴۵۰۰۹ ۲۱ (۹۸+)

 فکس: ۸۹۷۸۹۲۷۲ ۲۱ (۹۸+)

 sustainability@aut.ac.ir و sustainability.news@aut.ac.ir

برای اطلاع از آخرین رویداد ها و اتفاقات در خبرنامه عضو شوید!