پنجشنبه ۱۰ مهر ۹۹ - ۲۱:۴۷

green management

End of International program on Education for Sustainable Development ‪(ESD)‬

"Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.‎" - Dale Carnegie

دوره آموزش برای توسعه پایدار، آغازی برای ایجاد دانشگاه سبز (ESD)

"دوره آموزش برای توسعه پایدار، آغازی برای ایجاد دانشگاه سبز (ESD)"

 

The first "Zero-Waste Campus" contest among Iranian universities

The collection, separation and processing of waste is a big challenge in Iranian Universities.‎ Public awareness and teaching about these issues to students and universities staff is one of the most important actions which is usually neglected.‎

  آدرس: تهران- خیابان حافظ-روبروی خیابان سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده نساجی - طبقه نهم- دفتر توسعه پایدار. صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

 تلفن:  ۶۴۵۴۵۰۰۹ ۲۱ (۹۸+)

 فکس: ۸۹۷۸۹۲۷۲ ۲۱ (۹۸+)

 sustainability@aut.ac.ir و sustainability.news@aut.ac.ir

برای اطلاع از آخرین رویداد ها و اتفاقات در خبرنامه عضو شوید!