يكشنبه ۰۴ فروردين ۹۸ - ۲۲:۱۸

GIS

۱۰ GIS applications related to environmental science (2)‎

۱۰ GIS applications related to environmental science (2)‎

In the last part, 5 applications of GIS in environmental scinences was introduced.‎ In the following, the other 5 applications will be introduced:

۱۰ Important application of GIS in Environmental Sciences (1)‎

۱۰ Important application of GIS in Environmental Sciences

GIS, a Tool for Moving toward the Sustainability

GIS, a Tool for Moving toward the Sustainability

۱۰ کاربرد مهم GIS در علوم مرتبط با محیط زیست (۱)

۱۰ کاربرد مهم GIS در علوم محیط  زیستی

GIS ابزاری برای حرکت به سوی پایداری

GIS ابزاری برای حرکت به سوی پایداری

  آدرس: تهران- خیابان حافظ-روبروی خیابان سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دفتر توسعه پایدار. صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

 تلفن:  ۶۴۵۴۵۰۰۹ ۲۱ (۹۸+)

 فکس: ۸۹۷۸۹۲۷۲ ۲۱ (۹۸+)

 sustainability@aut.ac.ir و sustainability.news@aut.ac.ir

برای اطلاع از آخرین رویداد ها و اتفاقات در خبرنامه عضو شوید!