پنجشنبه ۱۰ مهر ۹۹ - ۲۳:۲۰

GIS

دوره آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS

مدرسه GIS دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند:

GIS گزارش دوره آموزش مقدماتی

دوره آموزش مقدماتی نرم‌افزار ArcGIS از تاریخ ۱۱ بهمن الی ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ و در ۶ جلسه ۳ ساعته، در روزهای پنجشنبه برگزار گردید. این دوره، اولین سری از مجموعه دورههای آموزشی مدرسه GIS دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود. هدف اصلی مدرسه GIS ،تربیت و پرورش نیروی کارآمد و مهر برای فعالیت در پروژه‌های حوزه GIS، با تاکید بر پروژه های محیطزیستی و توسعه پایدار است.

۱۰ GIS applications related to environmental science (2)‎

۱۰ GIS applications related to environmental science (2)‎

In the last part, 5 applications of GIS in environmental scinences was introduced.‎ In the following, the other 5 applications will be introduced:

۱۰ Important application of GIS in Environmental Sciences (1)‎

۱۰ Important application of GIS in Environmental Sciences

GIS, a Tool for Moving toward the Sustainability

GIS, a Tool for Moving toward the Sustainability

۱۰ کاربرد مهم GIS در علوم مرتبط با محیط زیست (۱)

۱۰ کاربرد مهم GIS در علوم محیط  زیستی

GIS ابزاری برای حرکت به سوی پایداری

GIS ابزاری برای حرکت به سوی پایداری

  آدرس: تهران- خیابان حافظ-روبروی خیابان سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده نساجی - طبقه نهم- دفتر توسعه پایدار. صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

 تلفن:  ۶۴۵۴۵۰۰۹ ۲۱ (۹۸+)

 فکس: ۸۹۷۸۹۲۷۲ ۲۱ (۹۸+)

 sustainability@aut.ac.ir و sustainability.news@aut.ac.ir

برای اطلاع از آخرین رویداد ها و اتفاقات در خبرنامه عضو شوید!