شنبه ۱۰ آبان ۹۹ - ۲۳:۵۴

AUT’s Office of Sustainability

دوره آموزش برای توسعه پایدار، آغازی برای ایجاد دانشگاه سبز (ESD)

"دوره آموزش برای توسعه پایدار، آغازی برای ایجاد دانشگاه سبز (ESD)"

 

دوره آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS

مدرسه GIS دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند:

GIS گزارش دوره آموزش مقدماتی

دوره آموزش مقدماتی نرم‌افزار ArcGIS از تاریخ ۱۱ بهمن الی ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ و در ۶ جلسه ۳ ساعته، در روزهای پنجشنبه برگزار گردید. این دوره، اولین سری از مجموعه دورههای آموزشی مدرسه GIS دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود. هدف اصلی مدرسه GIS ،تربیت و پرورش نیروی کارآمد و مهر برای فعالیت در پروژه‌های حوزه GIS، با تاکید بر پروژه های محیطزیستی و توسعه پایدار است.

GIS, a Tool for Moving toward the Sustainability

GIS, a Tool for Moving toward the Sustainability

GIS ابزاری برای حرکت به سوی پایداری

GIS ابزاری برای حرکت به سوی پایداری

smart city

First Startup

The center of environmental management and sustainable development  of Tehran municipality holds the first start-up weekend of "environment and urban smart management" in Tehran municipality complex on 28th-30th of Feburary.‎ It should be noted that the environment science department of Shahid Beheshti university, vice-presidency for science and technology, department of environment and sustainable development office of Amirkabir university of technology support and contribute to hold this event.‎   

Activity Report of AUT’s Office of Sustainability (2012-2016)‎

This activity report contains different part like:

  آدرس: تهران- خیابان حافظ-روبروی خیابان سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده نساجی - طبقه نهم- دفتر توسعه پایدار. صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

 تلفن:  ۶۴۵۴۵۰۰۹ ۲۱ (۹۸+)

 فکس: ۸۹۷۸۹۲۷۲ ۲۱ (۹۸+)

 sustainability@aut.ac.ir و sustainability.news@aut.ac.ir

برای اطلاع از آخرین رویداد ها و اتفاقات در خبرنامه عضو شوید!