Tuesday 07 July 20 - 12:42

تاب آوری

سخنرانی جناب آقای عبدالرضا افزود

یکی از ارکان مهم توسعه پایدار، توسعه پایدار اجتماعی است که در آن مباحث جامعه شناسی و روانشناسی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند.

در این میان، جامعه‌ای که قصد دارد به سمت توسعه پایدار حرکت کند و شهر و اجتماعی تاب آور داشته باشد، پیش از آن نیاز به تاب آوری افراد خود دارد.

 AUT Office of Sustainability, Room 904, 9th floor, Textile Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Hafez Ave, Tehran, Iran

 Tell: (+98) 21 64545009

 Fax: (+98) 21 89789272

 sustainability@aut.ac.ir and sustainability.news@aut.ac.ir

برای اطلاع از آخرین رویداد ها و اتفاقات در خبرنامه عضو شوید!