مطالب توسط admin

خبرنامه دفتر پایداری AUT: شماره ۲ ، تابستان ۲۰۱۲

این شماره از خبرنامه دفتر پایداری AUT شامل موارد زیر است: – نصب سلول خورشیدی در در محوطه دانشگاه امیرکبیر – موضوع مهم این شماره: مصاحبه با دکتر رهایی ، معاون AUT)) – BREEAM  : مهم ترین روش ارزیابی زیست محیطی و سیستم رتبه بندی ساختمان ها – HSE-MS – … http://aut.ac.ir/email/Sha/AUTSustainabilityOffice.pdf

Theses and projects at Amirkabir University of Technology

  Your research work is related to sustainability !! if you don’t know your work is related or not please check this website. Please download these files (in Persian and English) and resend to us via email. Sustainability@aut.ac.ir Thank you for participating in this project. You could find the list of dissertation topic which is related […]

پایان نامه و پروژه ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کار تحقیقاتی شما مربوط به پایداری است !! اگر نمی دانید کار شما مرتبط است یا نه ، لطفاً این وب سایت را بررسی کنید. لطفاً این پرونده ها را (به فارسی و انگلیسی) بارگیری کنید و از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید: sustainability@aut.ac.ir با تشکر از شما برای شرکت در این پروژه. در […]

برگزاری نشت آموزش عالی و پايداری توسط جمعيت توسعه علمی ايران

برگزاری نشت آموزش عالی و پايداری توسط جمعيت توسعه علمی ايران جمعيت توسعه علمی ايران روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم آذرماه ميزبان صاحبنظران و علاقمندان بحث «آموزش عالی و پايداري» بود. در اين جلسه دکتر رضا مکنون، استاد دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست دانشگاه صنعتی اميرکبير به سخنرانی پرداخت. در ابتدای جلسه دکتر […]

راه اندازی و نصب اولین سلول خورشیدی در دانشگاه

راه اندازی و نصب اولین سلول خورشیدی در دانشگاه به تازگی با همکاري جناب دکتر فدائی از دانشکده مهندسي صنايع و اداره کل امور اداري سلول خورشیدی در کنار مسجد دانشگاه نصب و راه اندازی شده است. سلول خورشيدي نصب شده در دانشگاه داراي ۵ پنل ۹۰ واتي مي باشد که مجموعا ۴۵۰ وات ساعت […]

Speech of the president of the university

I am pleased to see AUT’s Office of Sustainability lunched in 2011 to increase environmental consciousness and practices for student, staff and faculty; reduce AUT’s waste generation, promote safety of laboratory; and lower our environmental impact by re-examining our consumption habits; and promote the use of green products. Each of us has a responsibility to reduce […]

سخن ریاست دانشگاه

بنده از این موضوع که دفتر توسعه پایدار (پایداری) دانشگاه امیرکبیر در سال ۲۰۱۱ به منظور افزایش آگاهی و فعالیت های مرتبط با محیط زیست برای دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی راه اندازه ای شده است خوشحال هستم. کاهش تولید پسماند در دانشگاه، ترویج ایمنی آزمایشگاه ها و کاهش اثرات بر محیط زیست با […]