کارگاه آموزشی ارزیابی چرخه عمر

کارگاه آموزشی ارزیابی چرخه عمر

 

لینک ثبت نام در کارگاه

 

متأسفانه زمان ثبت نام به پایان رسیده است. به امید دیدار در رویدادهای بعدی