آخرین اخبار در مورد اهداف توسعه پایدار (SDG)

شما می توانید لینک و اخبار را در این صفحه پیدا کنید ، در طی زمان به روز می شود.

– وبینار جهانی را از شبکه راه حل توسعه پایدار ((SDSN با استاد Jeffrey Sachs و Siamak S Loni با موضوع جوانان و توسعه پایدار ببینید.

– این TEDTalk شگفت انگیز را بررسی کنید: مایکل گرین: چگونه می توانیم تا سال ۲۰۳۰ دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کنیم.

– این TEDTalk شگفت انگیز را بررسی کنید: مری رابینسون: چرا تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای حقوق بشر است.

– پیشنهاد کارگروه باز برای اهداف توسعه پایدار

– برای نشان دادن اهداف و موضوعات مربوط به اهداف توسعه پایدار مطابق با تحول در جهان ما – بر روی اهداف کلیک کنید – برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار