برگزاری نشست هم اندیشی در خصوص “جهانی شدن، توسعه یا استثمار؟!”، یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

 بدین وسیله به اطلاع کلیه علاقه مندان می رساند “کمیته اقتصاد پایدار” دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدتی است در راستای فراهم آوردن امکان ارتباط مستقیم و بهره گیری مستمر کلیه دانشجویان و علاقه مندان به مباحث توسعه پایدار از محضر اساتید، متخصصان، مدیران اجرایی، محققان و صاحب نظران این عرصه و همچنین به منظور نیل به اهداف دانشگاه و ارتقای سطح علمی کلیه اعضای این دانشگاه با عنایت به سند نوآوری دانشگاه با رویکرد یک دانشگاه