جایزه 100000 دلاری یونسکو برای بازی در زمینه صلح و پایداری

آیا تا به حال فکر کرده اید که آیا بازی سازی می تواند مشکلات دنیای واقعی را برطرف کند؟

در UNESCO MGIEP آنها پتانسیل عظیم بازی های دیجیتال را ابزاری برای آموزش صلح ، آموزش برای توسعه پایدار و شهروندی جهانی می دانند.

ابتکار بازی UNESCO MGIEP با هدف قرار دادن بازی ها به عنوان ابزاری نوآورانه برای یادگیری تحول آمیز با تعامل با توسعه دهندگان بازی در ژانرها ؛ و تشویق و توانمندسازی آنها برای ادغام مضامین صلح و پایداری در بازی های خود. این ابتکار بازی ها را در موضوعات جدی و واقعی زندگی ارائه می کند که تعادل مناسب بین بازی هیجان انگیز و یادگیری تحول گرا را ایجاد می کند.

UNESCO MGIEP Gaming Challenge از توسعه دهندگان بازی از سراسر جهان دعوت می کند تا محدودیت های خلاقانه خود را برای ایجاد یک بازی هیجان انگیز در مورد مسئله مربوط به صلح و پایداری ، همکاری کنند و از این طریق به طور فعال در رشد اکوسیستم بازی ها برای تغییر مشارکت کنند.

http://mgiep.unesco.org/gaming/