جشن دومین سالگرد تاسیس دفتر توسعه پایدار دانشگاه امیرکبیر

جشن سالگرد دفتر توسعه پایدار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. همچنین از دکتر مکنون، دکتر گلرو و آقای نیکروانند از اعضایی که در طی این دو سال و نیم گذشته که  در این دفتر همکاری می کنند قدردانی شد. علاوه بر این، هماهنگ کننده گروه ها در مورد گروه های خود سخنرانی کردند و برنامه های خود را برای آینده دفتر توسعه پایدار توضیح دادند. همچنین، دو دانشجوی جدید دارای تحصیلات عالی، آقایان آزادگان و آقای نزل آبادی، به عنوان همکاران برای ادامه راهبرد دفتر در دو سال آینده معرفی شدند.